poniedziałek, 1 grudnia 2014

Oznakowanie a opakowanie - co oznaczają symbole na opakowaniach kosmetyków?

Większość informacji zawartych w tym poście pochodzi z Ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

Kupując produkty kosmetyczne, zwykle skupiamy się jedynie 
- na wyglądzie opakowania, 
- na tym, czy jest odpowiedni dla naszej cery,
- na tym, jak opisane jest jego działanie

Ale czy zastanawiamy się nad tym, co powinny zawierać opakowania kosmetyków i co oznaczają umieszczone na nich symbole?

Każde opakowanie powinno zawierać następujące informacje: 

1) nazwę handlową kosmetyku;

2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli
kosmetyk jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
państw członkowskich Unii Europejskiej;

3) ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objęto-
ści w momencie pakowania, z wyjątkiem oznakowania:

a) opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów,
b) bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku,
c) stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje
się masy i objętości, 

4) termin trwałości, do którego kosmetyk, przechowywany we wskazanych
przez producenta warunkach, zachowuje w pełni swoje właściwości określony zwrotem „najlepiej zużyć przed końcem” 
  • jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające zachowanie jego przydatności do użycia;  
  • podanie terminu trwałości nie jest wymagane, jeżeli minimalny okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 miesięcy;

5) szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, 

6) numer partii lub inne dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku;

7) funkcję kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji;

8) wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem „składniki” lub „ingredients”, obejmujący:
  • składnik, który został wymieniony na etykiecie produktu jako pierwszy, występuje w kosmetyku w największej ilości
  • kompozycje zapachowe i aromatyczne 
  • numery barwników.

Kilka słów o symbolach występujących na opakowaniach. Każde opakowanie powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny!

Aleksandra.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz i czas poświęcony na mojego bloga! ;)